Trappistes - Trappisten - Trappists

Trappiste c’est-à-dire qu’elle est brassée dans l’enceinte d’un monastère Trappiste, sous le contrôle et la responsabilité de la communauté monastique. Seules 5 bières, toutes situées en Belgique, peuvent porter l’appellation “Trappiste”: Chimay, Orval, Rochefort, Westmalle et Westvleteren.

Trappistenbier betekent dat het wordt gebrouwen binnen de muren van een trappistenklooster, onder de controle en verantwoordelijkheid van de kloostergemeenschap. Slechts 5 bieren, alle in België gelegen, mogen de naam “trappist” dragen: Chimay, Orval, Rochefort, Westmalle en Westvleteren.

Trappist beer means that it is brewed within the walls of a Trappist monastery, under the control and responsibility of the monastic community. Only 5 beers, all located in Belgium, can bear the name “Trappist”: Chimay, Orval, Rochefort, Westmalle and Westvleteren.

CHIMAY

Chimay Dorée 4,8°

5,00€

Chimay Rouge 7°

5,00€

Chimay Blanche 8°

5,00€

Chimay Bleue 9°

5,30€

Chimay Verte 10°

5,90€

Bières - Bieren - Beers

Jupiler au fût 5,2°

Vatbier – Draught Beer

3,00€

Kriek Bellevue 4,1°

4,20€

Produits locaux - Lokale Producten - Local Products

PINOT DE CHIMAY 

6,00€

Pinot de Chimay Rubis (14,5°) est une boisson apéritive à base de vin. Son goût unique se distingue grâce à la présence d’arômes de cerises. 

Pinot de Chimay Rubis (14,5°) is een aperitiefdrank op basis van wijn. Zijn unieke smaak onderscheidt zich door de aanwezigheid van kersenaroma’s. 

Pinot de Chimay Rubis (14,5°) is a wine-based aperitif drink. Its unique taste is distinguished by the presence of cherry aromas. 

Pinot de Chimay Ambré (17°) est une boisson apéritive à base de vin. Son goût unique se distingue grâce à la présence d’arômes de pêches. 

Pinot de Chimay Ambré (17°) is een aperitief op basis van wijn. Zijn unieke smaak onderscheidt zich door de aanwezigheid van perzikaroma’s. 

Pinot de Chimay Ambré (17°) is a wine-based aperitif drink. Its unique taste is distinguished by the presence of peach aromas. 

Pinot de Chimay Prestige (18°) est une boisson apéritive à base de vin. Son goût unique se distingue grâce à la présence d’arômes fruités amères. 

Pinot de Chimay Prestige (18°) is een aperitief op basis van wijn. Zijn unieke smaak onderscheidt zich door de aanwezigheid van bittere fruitige aroma’s. 

Pinot de Chimay Prestige (18°) is a wine-based aperitif drink. Its unique taste is distinguished by the presence of bitter fruity aromas.